Szanowni Państwo, Informujemy, iż Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy z dniem 14 września 2012 roku zamyka przyjmowanie oświadczeń o przystąpieniu do Grupy w sprawie dochodzenia roszczeń związanych z bezprawnymi działaniami spółki Finroyal. Kancelaria złoży pozew zbiorowy, jeśli uzbiera się Grupa przekraczająca 200 osób. W celu najpełniejszej ochrony Państwa interesów Kancelarii zależy na możliwie szybkim uformowaniu ostatecznego kształtu Grupy oraz sporządzeniu pozwu zawierającego wniosek o zabezpieczenie Państwa roszczeń. W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane grupowym dochodzeniem roszczeń od spółki Finroyal o przesłanie…

Więcej