1. Co zrobić by przystąpić do Grupy?
a) Wypełnić formularz zawarty na Stronie Internetowej.
b) Zgromadzić scany lub fotokopie posiadanych w sprawie wszelkich dokumentów.
c) Wysłać pocztą elektroniczną na adres finroyal@roszczeniagrupowe.pl ww. Formularz oraz
scany lub fotokopie posiadanych dokumentów.
O wszelkich podjętych przez Kancelarię krokach członkowie Grupy będą informowani na bieżąco za pośrednictwem Strony Internetowej.

2. Ile to kosztuje?
Na koszt wniesienia pozwu zbiorowego przeciwko Finroyal składają się dwa koszty:
a)koszty procesu w tym opłata sądowa oraz
b)wynagrodzenie kancelarii.

3. Czy przystąpienie do Grupy po upływie wyznaczonego przez Sąd terminy będzie możliwe?
NIE. Zgodnie z art. 11 ust. 5 Ustawy przystąpienie do grupy po upływie terminu wyznaczonego przez sąd jest niedopuszczalne.

4. Czy jeżeli ktoś wystąpił z pozwem indywidualnym będzie mógł następnie przystąpić do Grupy?
TAK. Przyłączenie się do Grupy będzie mogło nastąpić najpóźniej do dnia wyznaczonego przez Sąd.

5. Jakie jest prawdopodobieństwo pozytywnego rozstrzygnięcia sporu?
Na obecnym etapie postępowania trwa ustalanie podstaw prawnych oraz zbieranie Grupy. Niewątpliwie poszkodowani dysponują co najmniej kilkoma podstawami prawnymi do dochodzenia swoich roszczeń.
Tym samym szybkie zebranie Grupy umożliwi wszczęcie negocjacji lub postępowania procesowego zmierzającego do zaspokojenia Państwa roszczeń.

6. Z jakimi formalnościami wiąże się przystąpienie do Grupy?
W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie Internetowej.
Po przeprowadzeniu analizy zasadności roszczenia z członkami Grupy będą zawierane Umowy o Przystąpieniu do Grupy.

7. Ile czasu może trwać postępowanie?
W przedmiotowej sytuacji zależy nam na jak najszybszym zebraniu Grupy, co umożliwi wszczęcie i przeprowadzenie procesu negocjacji lub złożenie pozwu zbiorowego.

8. Czy dochodzenie roszczenia w postępowaniu grupowym wyłącza możliwość wystąpienia z powództwem indywidualnym?
Nie.