Uprawomocnienie się postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym

Szanowni Państwo,

Niniejszym pragniemy poinformować, iż pozwany w sprawie Finroyal nie skorzystał z przysługującego mu środka zaskarżenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 roku. Tym samym powyższe postanowienie dotyczące dopuszczalności rozpoznania sprawy w trybie postępowania grupowego stało się prawomocne.

Zgodnie z ustawą, po uprawomocnieniu się postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym, Sąd zarządza ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego wraz z informacją o możliwości przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym. Jest to jednocześnie ostatni etap, w którym istnieje możliwość przystąpienia przez osoby poszkodowane do złożonego przez Kancelarię pozwu. Po upływie wyznaczonego przez Sąd terminu, który nie może być krótszy niż jeden miesiąc i dłuższy niż trzy miesiące, nie będzie już bowiem możliwości dalszego rozszerzania składu grupy.

Z wyrazami szacunku,
Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy