Pozew zbiorowy w sprawie spółki Finroyal został złożony

Szanowni Państwo,

zgodnie z wcześniej podawanymi informacjami, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy złożyła 26 listopada 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy przeciwko Andrzejowi Korytkowskiemu – osobie zarządzającej w Polsce spółką Finroyal, członkowi zarządu tej spółki.

Pozwem grupowym objęci zostali ci z Państwa, którzy do 23 listopada 2012 roku przesłali do Kancelarii wymagane dokumenty.

Kancelaria będzie monitorować całość postępowania, zaś wszelkie decyzje sądu oraz inne ważne dla Państwa informacje będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej oraz e-mailing.

Z wyrazami szacunku,
Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy