Postanowienie w sprawie zakończenia postępowania zabezpieczającego

Szanowni Państwo,

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie KM 548/13 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie Marcin Wielgosz zakończył postępowanie zabezpieczające, ponieważ jego cel został osiągnięty w całości.

Powyższe działania są efektem złożonego przez Kancelarię wniosku o zabezpieczenie powództwa i mają na celu uniemożliwienie wyzbycia się majątku przez pozwanego, w czasie trwania procesu.

Kolejnym etapem postępowania sądowego w sprawie Finroyal będzie wyznaczenie przez Sąd Okręgowy w Warszawie rozprawy, na której rozstrzygnie on o dopuszczalności postępowania grupowego.

Z wyrazami szacunku,
Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy