Postanowienie w sprawie dopuszczalności postępowania grupowego

Szanowni Państwo,

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy ma przyjemność poinformować Państwa, że postanowieniem z dnia 31 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie dopuścił rozpoznanie sprawy z powództwa Pana Władysława Edwarda Listkiewicza przeciwko Andrzejowi Korytkowskiemu w trybie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Postanowienie Sądu jest nieprawomocne i zgodnie z ustawą przysługuje na nie zażalenie. Po uprawomocnieniu się postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym Sąd zarządzi ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego.

Strona pozwana nie stawiła się na dzisiejsze posiedzenie Sądu.

Z wyrazami szacunku,
Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy