Finroyal – pozew zbiorowy przeciwko członkom Zarządu spółki

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż po analizie sytuacji prawnej i faktycznej Kancelaria postanowiła wzbogacić swoją propozycję zastępstwa procesowego dla Grupy poszkodowanych przez spółkę Finroyal. Kancelaria podjęła decyzję, iż w przypadku, gdy Grupa osiągnie liczbę co najmniej 120 osób (przystąpienie do Grupy następuje po podpisaniu Umowy, Oświadczenia o przystąpieniu do Grupy oraz wpłacie kwot wynikających z Umowy) poprowadzi dodatkowo sprawę przeciwko członkom Zarządu spółki Finroyal – bez konieczności dokonywania jakichkolwiek wpłat dodatkowych poza tymi, które wiążą się z przystąpieniem do pierwszej Grupy występującej z pozwem przeciwko spółce. Oba te pozwy oraz idące w ślad za nimi wnioski o zabezpieczenie na majątku spółki i prywatnym majątku członków zarządu Finroyal w większym stopniu prowadzić mogą do wyższego zaspokojenia Państwa roszczeń.