Finroyal – możliwość dołączenia do Grupy przedłużona do 10 października

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zebrała się już Grupa osób w liczbie uprawniającej do zbiorowego dochodzenia roszczeń przeciwko spółce Finroyal. Jednak wobec faktu, iż wielu z Państwa wciąż zainteresowanych jest przystąpieniem do Grupy, Kancelaria podjęła decyzję o wydłużeniu czasu składania oświadczeń. Wychodząc naprzeciw Państwa licznym zapytaniom, informujemy, że możliwość dołączenia do Grupy przeciwko Finroyal istnieć będzie do 10 października 2012 roku.

Osoby zainteresowane grupowym dochodzeniem roszczeń od spółki Finroyal prosimy o przesłanie listem poleconym na adres Kancelarii następujących dokumentów:

  • wypełnionego formularza znajdującego się w dziale Pliki do pobrania wraz z wymaganymi załącznikami,
  • wypełnionego oświadczenia o przystąpieniu do Grupy,
  • podpisanej Umowy o Przystąpieniu do Grupy,
  • dowodu uiszczenia na rzecz Kancelarii przysługującego jej wynagrodzenia (wskazanego w przesłanej Państwu indywidualnie korespondencji mailowej).

Dokumenty mogą Państwo składać również osobiście w Biurach Kancelarii: w Warszawie, Toruniu, Wrocławiu i Krakowie. Sporządzonym przez Kancelarię pozwem grupowym objęci zostaną ci z Państwa, których dokumenty trafią do Kancelarii najpóźniej do dnia 10 października 2012 roku.

Wszystkie ważne dla Państwa informacje zamieszczane będą na stronie: www.roszczenia-grupowe.pl