Finroyal – Ostateczny termin dołączenia do Grupy przeciwko Finroyal

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy z dniem 14 września 2012 roku zamyka przyjmowanie oświadczeń o przystąpieniu do Grupy w sprawie dochodzenia roszczeń związanych z bezprawnymi działaniami spółki Finroyal. Kancelaria złoży pozew zbiorowy, jeśli uzbiera się Grupa przekraczająca 200 osób.

W celu najpełniejszej ochrony Państwa interesów Kancelarii zależy na możliwie szybkim uformowaniu ostatecznego kształtu Grupy oraz sporządzeniu pozwu zawierającego wniosek o zabezpieczenie Państwa roszczeń. W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane grupowym dochodzeniem roszczeń od spółki Finroyal o przesłanie listem poleconym na adres Kancelarii następujących dokumentów:

  • wypełnionego formularza znajdującego się w dziale Pliki do pobrania wraz z wymaganymi załącznikami,
  • wypełnionego oświadczenia o przystąpieniu do Grupy,
  • podpisanej Umowy o Przystąpieniu do Grupy,
  • dowodu uiszczenia na rzecz Kancelarii przysługującego jej wynagrodzenia (wskazanego w przesłanej Państwu indywidualnie korespondencji mailowej).

Uwaga: Sporządzonym przez Kancelarię pozwem grupowym objęte zostaną osoby, których dokumenty trafią do Kancelarii najpóźniej do dnia 14 września 2012 roku.

Informujemy, iż na etapie formowania się Grupy i przygotowywania pozwu, nie są Państwo zobowiązani do wniesienia opłaty sądowej w wysokości 2%. O terminie jej wnoszenia poinformujemy Państwa w oddzielnym komunikacie.

Wszystkie ważne dla Państwa informacje zamieszczane będą na stronie: www.roszczenia-grupowe.pl